Seguretat

Natupark és membre fundador d'AEPA

AEPA fusta segell webFundada el Març de 2007, AEPA (Associació Espanyola de Parcs d'Aventura) Neix fruit de diverses reunions entre alguns dels parcs d'aventura més importants d'Espanya; el principal objectiu al principi va ser crear una "marca" o segell de qualitat que representés i defensés els interessos comuns dels seus socis i promocionés la professionalitat i activitats pròpies dels parcs.

Pertànyer a AEPA és acreditar que, a les nostres instal·lacions, es compleixen uns requisits de seguretat, per això, per poder formar part es requereix l'informe certificat fitosanitari i biomecànic (en cas de ser estructures en els arbres) i l'informe tècnic realitzat per empresa aliena homologada; tot això s'ha de presentar anualment.

Natupark: qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient.

Preservar el valor ecològic del bosc és el nostre principal objectiu, per això en la construcció de plataformes, escales i jocs no s'ha utilitzat cap cargol. Per no fer malbé els arbres, totes les subjeccions s'han realitzat mitjançant sistemes de pressió i s'ha protegit l'escorça dels arbres mitjançant protectors de fusta tractada.

Anualment es realitza un complet diagnòstic sobre la salut i resistència de tots els arbres que han estat utilitzats.

seguretat

La qualitat i la seguretat de les instal·lacions i els equips han estat certificades per l'empresa Ceres Control, Especialistes en certificació de construccions i seguretat. Aquest tipus de certificació de control de circuits i seguretat, es realitza de forma anual, juntament amb un estudi fitosanitorio de tots els arbres que suporten circuits d'aventura.

El sistema de seguretat en els circuits d'adults consisteix en una doble subjecció a una línia de vida a la qual l'usuari roman constantment lligat. En el cas del circuit infantil, la línia de vida és contínua, exclusiu sistema de seguretat que va ser pioner a Espanya.

Un circuit previ de prova, on els monitors ensenyen les normes bàsiques ia circular per les plataformes amb la màxima seguretat. És obligatori abans d'iniciar els recorreguts.

Els menorses de 14 anys han de pujar acompanyats als circuits per adults majors d'edat.